Зміст навчальної програми


Тема 1. Україна на початку ХХ ст.

Урок 1. Україна в складі Російської та Австро-Угорської імперії

Урок 2. Становище населення. Суперечливі процеси модернізації повсякденного життя на початку ХХ ст.

Урок 3. Проблеми становлення та консолідації української нації

Урок 4. Події російської революції 1905-1907 рр. в Україні. Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну.

Урок 5. Розвиток культури в Україні на початку XX ст.

Тема 2. Україна в роки Першої світової війни. Початок Української революції

Урок 1. Україна в геополітичних планах країн Антанти і центральних держав

Урок 2. Воєнні дії на території України у 1914 р. Захоплення російськими військами Східної Галичини та Північної Буковини

Урок 3. Воєнні дії на території України в 1915-1917 рр.

Урок 4. Початок Української революції. Утворення Центральної Ради. Український національний Конгрес

Урок 5. І і ІІ Універсали Центральної Ради

Тема 3. Українська Державність в 1917-1921 рр.

Урок 1. III і IV Універсали ЦР. Мирний договір з Центральними державами у Брест-Литовську

Урок 2. Гетьманський переворот. Внутрішня та зовнішня політика Української Держави

Урок 3. Утворення Директорії

Урок 4. Проголошення ЗУНР. Злука УНР і ЗУНР

Урок 5. Запровадження радянської державності та її характер. “Воєнний комунізм”

Урок 6. Повстанські рухи, поразка українського визвольного руху

Урок 7. Уроки та наслідки державотворчих процесів

Тема 4. Культура і духовне життя в Україні в 1917-1921 рр.

Урок 1. Нові тенденції та чинники розвитку культури та мистецтва в 1917-1921 рр.

Урок 2. Подвижництво творців та діячів культури, їх внесок у вітчизняну й світову культуру

Урок 3. Діяльність більшовиків у сфері культури. Релігійне життя

Тема 5. Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.)

Урок 1. Утворення СРСР. Статус УСРР у складі Радянського Союзу

Урок 2. Впровадження НЕПу в Україні.

Урок 3. Політика влади у царині культури. Українізація

Тема 6. Соціально-економічне перетворення в Радянській Україні (1929-1938 рр.)

Урок 1. Перехід до форсованої індустріалізації та суцільної колективізації

Урок 2. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні – геноцид українського народу

Урок 3. Зміни в соціальному складі населення. Масові репресії. “Великий терор”.

Урок 4. Становище в галузі освіти. “Розстріляне відродження”

Тема 7. Західноукраїнські землі в 1921-1939 рр.

Урок 1. Правовий статус Східної Галичини та українських північно-західних земель у складі Польщі

Урок 2. Західноукраїнські землі у складі Румунії.

Урок 3. Становище Закарпаття у складі Чехо-Словаччини

Тема 8. Наш край у 1900-1939-х р.

Урок 1. Процеси модернізації економічного і соціального життя на початку ХХ ст. “Наш край у 1900-1913-х роках”

Урок 2. Наш край у роки Першої світової війни

Урок 3. Події Української революції на території краю у 1917-1921-х роках

Урок 4. Особливості адміністративно-територіального устрою, економічного і соціального розвитку краю у 1921-1939-х роках