Тема 2. Україна в роки Першої світової війни. Початок Української революції


Урок 2. Воєнні дії на території України у 1914 р. Захоплення російськими військами Східної Галичини та Північної Буковини


План

1. Воєнні дії на території України у 1914 р.

2. Захоплення російськими військами Східної Галичини та Північної Буковини.

 

1 серпня 1914 р. Початок Першої світової війни.

Характер війни: загарбницька, несправедлива з боку всіх воюючих держав як Троїстого союзу (Німеччини, Австро-Угорщини, Італії – 1882 р.), так і Антанти (Великої Британії, Франції, Росії - 1904-1907pp.).

До Антанти в ході війни приєдналися США, Японія, Румунія та інші держави.

Під час війни Італія вийшла з Троїстого союзу і приєдналася до Антанти, а на боці Німеччини почали воювати Туреччина та Болгарія. Таким чином утворився Четверний союз (Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина, Болгарія).

Кожна зі сторін переслідувала свої цілі, намагаючись досягти їх за рахунок інших.

Причини війни:

1. Загострення протиріч між провідними державами світу в економічній, військовій і політичній сферах внаслідок нерівномірності їхнього розвитку.

2. Прагнення провідних держав світу загарбати чужі території, встановити контроль над ринками збуту і джерелами сировини, домогтися світового панування.

3. Розвиток науково-технічного прогресу який привів до модернізації систем озброєння, гонки озброєння, появи новітніх засобів винищення людей, мілітаризації економіки.

4. Прагнення правлячих кіл провідних країн світу подолати внутрішньополітичні кризи, наростання революційного та національно-визвольного рухів, знешкодити опозиційні політичні сили, перенести увагу народів із внутрішніх проблем на зовнішню загрозу.

Привід до війни

Убивство 28 червня 1914 р. у столиці Боснії – Сараєво – сербським студентом-націоналістом, членом таємної організації «Молода Боснія» Гаврилом Принципом наступника австрійського престолу ерцгерцога Франца Фердинанда і його дружини Софії.

Світова війна – війна, в яку втягнуто багато держав, і вона певною мірою впливає на становище всіх країн. світу, зокрема й нейтральних, ставить під загрозу долю багатьох держав і народів, і воєнні дії ведуться на значній території світу. Світова війна являє собою глобальний конфлікт, під час якого політична боротьба держав продовжується збройними засобами.

У війну було втягнуто 38 з 59 держав світу фактично з усіх частин світу, 3/4 населення земної кулі (понад 1 млрд.), було мобілізовано 65 млн. солдатів, з яких 10 млн. загинули, а понад 20 млн. отримали поранення.

 

1. Захоплення російськими військами Східної Галичини та Північної Буковини

1914 р. з початком війни Росія почала наступ одночасно на обох фронтах:

Північно-Західному – проти Німеччини у Східній Пруссії,

Південно-Західному – проти Австро-Угорщини.

Українськими землями проходили два фронти – Південно-Західний (упродовж 450 км, командувач спочатку генерал Н.І. Іванов, а з березня 1916 р. – генерал О.О. Брусилов) і Румунський (з 1916 р.). Тут перебувало 3 млн. 500 тис. солдатів та офіцерів (близько 50 % усього складу діючої армії).

У тилових гарнізонах в Україні перебувало 40 тис. солдатів та офіцерів.

Галичина стала ареною найжорстокіших і найкровопролитніших битв на Східному фронті.

18 серпня-21 вересня 1914 р. Галицька битва, в якій з обох боків взяло участь 8 армій, понад 100 дивізій, понад 1,5 млн. солдатів і офіцерів. Російський Південно-Західний фронт генерала Іванова силами чотирьох армій завдав удару по Галичині. За 33 дні російські армії просунулися на 200 км (оволодівши Львовом, Чернівцями), відкинули австро-угорські війська за річки Сян і Дунаєць, вийшовши до Карпат. Битва тривала понад місяць і закінчилася повною поразкою австро-угорських військ. Наступ було припинено через нестачу артилерійських снарядів. Австрійці втратили 400 тис. солдатів, росіяни – 230 тис. Російські війська захопили Східну Галичину, Буковину, північно-східну частину Словаччини і Закарпаття.

3 вересня 1914 р. Російські війська захопили Львів. Австрійці відступили за р. Сян.

Російські війська блокували головну фортецю Австро-Угорщини Перемишль.

Кінець 1914 – початок 1915 р. Позиційна війна на Східному фронті. Активні бойові дії не велися.

 

2. Окупація Східної Галичини та Північної Буковини російськими військами

1. На завойованих територіях було утворено Галицько-і Буковинське генерал-губернаторство у складі чотирьох губерній – Львівської, Перемишлянської, Тернопільської і Чернівецької.

2. Військовим генерал-губернатором призначено Георгія Бобринського.

3. Усюди насаджувалася військова адміністрація. На чолі повітів поставлено повітових начальників, на чолі міст – городоначальників, сільські общини очолили старости з офіцерів царської армії.

4. Проводилася політика русифікації.

5. Насильно насаджувалося православ'я.

6. Закривалися українські школи, гімназії, видання українських газет та журналів.

7. Розпочалася «інвентаризація» (фактично грабунок) галицьких банків, музеїв.

8. Проведено 1200 арештів.

9. Практикувалися висилки інтелігенції вглиб Росії (вислано понад 12 тис. місцевої інтелігенції).

10. Вислано митрополита А. Шептицького і 34 греко-католицьких священики. А. Шептицького вивезено у Суздаль і він перебував у в'язниці місцевого монастиря аж до революції.

11. Грабіжницькі реквізиції і депортації практикувалися російськими військами і у 1916 p., коли Галичину й Буковину знову було окуповано російськими військами.

12.  Не краще становище було й у Східній Україні, де теж закривалися всі українські організації та газети. Чимало українських політичних діячів було заарештовано, зокрема й М. Грушевського.

 

Контрольні запитання

1. 18 серпня 1914 р. розпочався успішний наступ 8-ї російської армії під командуванням?

2. Яка подія почалася 23 серпня 1914 р.?

3. Перші бої січовиків на Ужоцькому та Верецькому перевалах відбулися:

4. Який термін відповідає визначенню: “У міжнародному праві вимога однієї держави до іншої, яка супроводжується певними погрозами у випадку її невиконання, - це…”?

5. Яким чином окупація російськими військами західноукраїнських земель вплинула на життя населення?